COACHING

Coaching to metoda pracy, która opiera się na założeniu, że to Klient ma zasoby i wiedzę niezbędne do osiągnięcia jego celów. Rolą coacha jest zadawać pytania, które pomogą poukładać drogę do najlepszego efektu. Coach nie doradza, nie podpowiada i nie motywuje. Pomaga Ci oświetlić to, co już masz i odpowiednio to przeorganizować. Koncentrujemy się na tym co teraz i co ma być w przyszłości.
 
Jedną z metod pracy coachingowej jest praca z metaforą. Osobiście najchętniej korzystam z The Coaching Game Points of You. Tutaj możesz doświadczyć tego samodzielnie: https://www.points-of-you.com/play/welcome